Jesteś specjalistą, chcesz dołączyć do naszego zespołu i realizować nietuzinkowe projekty?

Korzyści pracy razem z nami:

Swobodna atmosfera
Ambitne projekty
Elastyczność zatrudnienia
Współpraca B2B
Samochód służbowy
Laptop
Telefon
Work life balance
Rozwój zawodowy
Cykliczne szkolenia

Wypełnij formularz i prześlij swoje CV

Kariera

Otwarta rekrutacja na stanowiska przedstawiciela handlowego w regionach: Wrocław, Poznań, Bydgoszcz/Toruń, Łódź

Niezależnie od procesu rekrutacji możesz wysłać do nas swoje CV

Przeanalizujemy każde zgłoszenie

Po analizie odezwiemy się do wybranych kandydatów i spotkamy się w dogodnym terminie i miejscu.

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Miasto (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy (wymagane)

  Wiadomość

  Dokumenty (max. 6mb)

  Przeczytaj klauzulę informacyjną o ochronie danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, że:

  1. Administratorem przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych jest LUXMAT INVESTMENT z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska.
  2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 (1) lit. a RODO.
  3. Podstawą prawną przesyłania informacji drogą elektroniczną jest Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
  4. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy.
  5. Inspektorem ochrony danych w firmie LUXMAT INVESTMENT z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska jest Pan Tomasz Surdyk (kontakt: tomasz.surdyk@zabezpieczenie-danych.pl).
  6. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
  7. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
  8. Dane osobowe należące do Pani/Pana nie podlegają profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  9. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres 24 miesięcy od momentu wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
  10. Jeżeli Pani/Pan uważa, że podane dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, można wnieść skargę do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę LUXMAT INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kórnickiej 52, 63-000 Środa Wielkopolska moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną informację poprzez formularz.

  Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Pani/Pana zapytanie.

  Menu