Segmenty modernizacji oświetlenia

Skontaktuj się z nami. Chętnie udzielimy Ci dodatkowych informacji i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Modernizacja oświetlenia w przemyśle

Hale przemysłowe i magazynowe z natury mają ogromną powierzchnię i bardzo duże zapotrzebowanie na energię elektryczną do ich oświetlenia. Kluczową cechą nowoczesnych lamp oświetleniowych dedykowanych do przemysłu jest ich efektywność energetyczna. Wymiana przestarzałych lamp zagwarantuje ogromne korzyści – zarówno pod względem kosztów energii, jak i nakładów na konserwację i serwis.
do

86%

OSZCZĘDNOŚCI!

Modernizacja oświetlenia w biurze

Powierzchnie biurowe stanowią wyzwanie dla systemów oświetleniowych. Wymagane jest zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia przy jednoczesnym ograniczeniu olśnienia. Jednocześnie uzyskać musimy satysfakcjonujący poziom oszczędności energii. Szczególną rolę odgrywa tu również aranżacja wnętrz i możliwości, które daje wybrana lampa architektowi wnętrz.
do

65%

OSZCZĘDNOŚCI!

Modernizacja oświetlenia obiektów użyteczności publicznej

Istotą oświetlenia przestrzeni publicznych jest zachowanie równowagi pomiędzy środowiskiem, energią i człowiekiem. Jakość i równomierność oświetlenia jest podstawą dla optymalnych warunków korzystania z przestrzeni publicznych. Szkoły, szpitale i inne nieruchomości publiczne zasługują na szczególną uwagę w kwestii modernizacji, ponieważ służą nam wszystkim. Redukcja kosztów ich utrzymania powinna być przedmiotem szczególnego zainteresowania włodarzy naszych miast i gmin.
do

61%

OSZCZĘDNOŚCI!

Modernizacja oświetlenia części wspólnych budynków wielorodzinnych

Oświetlenie przestrzeni wspólnych w budynkach wielorodzinnych to szczególny obszar dla modernizacji. Oszczędność, funkcjonalność i trwałość, to nie wszystkie korzyści. Komfort i bezpieczeństwo mieszkańców to równie ważny obszar. Tanie i proste czujniki sterujące, lampy dwustrumieniowe lub wyposażone w moduł awaryjny, to tylko niektóre z rozwiązań zapewniających najwyższy standard. Nowoczesne oświetlenie LED-owe gwarantuje spełnienie ich wszystkich.
do

72%

OSZCZĘDNOŚCI!

Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

Oświetlenie otoczenia budynku jest równie ważne jak oświetlenie wnętrz. Parkingi, place, drogi dojazdowe to tereny wymagające równie dobrego oświetlenia. Modernizując oświetlenie nie powinniśmy o tym zapominać. Drogi gminne i osiedlowe, parki i przestrzenie rekreacyjne, także zasługują na nowoczesne i oszczędne rozwiązania.
do

55%

OSZCZĘDNOŚCI!

Modernizacja oświetlenia na rynku AGRO

Właściwe oświetlenie jest tak samo ważne dla funkcjonowania ludzi jak i zwierząt. Odpowiednie dopasowanie barwy i natężenia światła do cyklu dobowego ma kluczowe znaczenie zarówno dla rozwoju jak i funkcjonowania zwierząt w hodowli. Bez względu na to czy mamy do czynienia z hodowlą drobiu, trzody chlewnej czy bydła mlecznego, odpowiednie dopasowanie parametrów oświetlenia wpływa wymiernie na efektywność hodowli. Dzieje się to z 2 powodów:

Odpowiednie dopasowane parametry świetlne powodują zwiększenie efektywności hodowli co zostało udowodnione licznymi badaniami. Zwiększa się absorpcja pokarmu przez zwierzęta, poprawia się jakość i ilość dawanego mleka, czy wolumen produkcji jaj. Kolejnym zyskiem z modernizacji jest znaczne obniżenie rachunków za energię elektryczną, które dzięki modernizacji spadają o minimum 50%.

do

50%

OSZCZĘDNOŚCI!
Menu