Bezpłatny audyt oświetlenia

Przeprowadzana przez LUXMAT modernizacja oświetlenia, wymaga przede wszystkim wykonania profesjonalnego audytu energetycznego. Jest to bardzo istotny proces, który warunkuje decyzję, odnośnie konkretnej formy modernizacji.

Modernizacja oświetlenia pomaga zmniejszyć koszty zużycia energii minimum o 30-50 % a w obiektach przemysłowych uzyskujemy wyniki na poziomie 80% ! Z tego powodu liczne przedsiębiorstwa i instytucje publiczne stawiają na technologię LED. Oferujemy Państwu usługi właśnie w tym zakresie.

Zainteresowany klient na początku współpracy otrzyma audyt energetyczny oświetlenia . Jak się go wykonuje? Przede wszystkim, wymaga to pojawienia się naszych specjalistów w Państwa firmie. Dzięki temu wykonamy tak zwaną wizję lokalną. Pozwala ona określić, czy modernizacja oświetlenia będzie wymagała wyłącznie wymiany starych lamp na tradycyjne źródła światła na nowe lampy zintegrowane z panelami LED –  bardziej efektywne i oszczędne  czy zalecana  będzie szersza optymalizacja czyli również  zmiana rozmieszczenia lamp w obiekcie  , zmniejszenie lub zwiększenie ilości lap , wprowadzenie sterowania oświetleniem lub czujników ruch lub natężenia światłą itd.

Co istotne, oferujemy bezpłatny audyt oświetlenia, dlatego serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.

Modernizacja oświetlenia – ile kosztuje?

Koszt modernizacji zawsze jest ustalany w sposób indywidualny, ponieważ nie da się jednoznacznie powiedzieć, które rozwiązania są najlepsze dla każdego przedsiębiorstwa. Zawsze jednak można liczyć na zwrot poniesionych kosztów w stosunkowo niedługim czasie. Na więcej informacji klient może liczyć po tym, jak nasi specjaliści wykonają bezpłatny audyt oświetlenia.

W ramach audytu oświetleniowego analizowane są modernizacje mające na celu wzrost efektywności energetycznej systemu oświetlenia, w tym między innymi:

Wykonamy rzetelne obliczenia zapotrzebowania na energię, a także ocenimy energochłonność obecnej instalacji świetlnej. Następnie zajmiemy się analizą najlepszych rozwiązań i przygotowaniem różnych wariantów modernizacji. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego chętnie poznamy Państwa wymagania, odnośnie wykonywanych przez nas działań. Audyt energetyczny zostanie zakończony w momencie skonstruowania dla Państwa oferty. Zależnie od potrzeb, może ona zawierać koszt samych lamp lub koszt lamp wraz z demontażem starych i montażem nowych a także dotyczyć finansowani . Wykonywane przez nas modernizacje oświetlenia , umożliwiają osiągnięcie lepszego poziomu ochrony środowiska, co jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Często polecamy naszym klientom zainwestowanie się fotowoltaiką i montażem paneli słonecznych , które pozwalają przy niskim nakładzie na instalacje zapewnić zasilanie dla zmodernizowanego oświetlenia.

Przygotowując rozwiązania modernizacji oświetlenia dla naszych klientów obok oszczędności , którą gwarantujemy zapewniamy również jakość nowego oświetlenia które zaprojektowane zostanie zgodnie z najwyższymi standardami i obowiązującymi normami prawnymi . Nasze doświadczenie gwarantuje że efekt finalny naszego klienta to oszczędność i bezpieczeństwo .

 

Wykorzystywana przez nas  technologia LED, posiada i gwarantuje  bardzo wysoką skuteczność, długą żywotność, zgodny z normami współczynnik oddawania barw i barwę światła zgodną z deklarowanymi parametrami  a także równomierność otrzymanego światła .

Lampy LED wpływają znacząco na komfort i jakość pracy, zapewniają bezpieczeństwo i spełnienie norm co bardzo istotne jest w przypadku wszelkich wypadków w czasie pracy czy podczas wypoczynku lub uprawiania sportu .

Dlaczego warto nam zaufać?

 • Produkujemy oświetlenie od 1989 roku
 • Jesteśmy polską spółką należącą do grupy LENA LIGHTING – podmiot notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • Posiadamy sztab fachowców inżynierów techniki świetlnej i elektroniki
 • Posiadamy laboratoria w których weryfikujemy jakość produktów ( zobacz film z naszej produkcji : https://www.youtube.com/watch?v=rmmtIZ4IBdg
 • Jesteśmy największym polskim exporterem oświetlenia
 • Posiadamy w swoich referencjach setki zrealizowanych inwestycji i zadowolonych klientów
 • Nasza gwarancja jest wiarygodna

Wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające ponad 50% kosztów energii elektrycznej.

W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami norm i przepisów oraz w celu dokonania oceny wielkości aktualnego zużycia energii wykonywane są pomiary parametrów oświetlenia.

Wspomniane normy i przepisy:

 • PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie – Oświetlenie miejsc pracy – Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
 • PN-E-04040-03:1983 Pomiary fotometryczne i radiometryczne – Pomiar natężenia oświetlenia
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tekst jednolity)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 169 poz. 1156)
 • Wymagania branżowe i technologiczne zależne od specyfiki realizowanych procesów technologicznych i stanowisk pracy.

Podaj nam kontakt do siebie, aby zamówić bezpłatny audyt oświetlenia

Wypełnij to pole
Wypełnij to pole
Proszę wprowadzić prawidłowy adres email.
Wypełnij to pole
Menu