Oświetlenie hali magazynowej

Oświetlenie hal magazynowych i samo zaprojektowanie systemu nie należy do najłatwiejszych wyzwań. Aktualnie technologia LED zapewnia szereg rozwiązań mających zastosowanie w lampach przemysłowych, a dzięki ich różnorodności można wdrażać te, które sprawdzą się akurat w Państwa magazynie.

Oświetlenie LEDowe hali magazynowej jest istotnym czynnikiem wpływającym na jakość wykonywanych obowiązków przez naszych pracowników, ponieważ przyczyni się to do ich lepszego samopoczucia, zwiększy bezpieczeństwo, poprzez doświetlenie podatnych na ryzyko wypadków, miejsc, oraz znacząco zredukuje liczbę pomyłek.

Na co warto zwrócić uwagę, przy wyborze oświetlenia hali

Projekt oświetlenia hali, należy zacząć od wyboru energooszczędnych i wydajnych lamp przemysłowych oraz odpowiedniemu rozmieszczeniu ich na całym naszym obiekcie. Warto pamiętać również o należytym rozkładzie luminacji i poprawnym współczynniku oddawania barw. Oświetlenie LED hali produkcyjnej powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby spełniało wszystkie wymagane normy w stosunku do racjonalnego poziomu natężenia oświetlenia, jego równomierności, oraz ograniczenia efektów olśnienia. Poniżej zaprezentowane są najistotniejsze informacje, które posłużą do prawidłowego zaprojektowania oświetlenia w halach magazynowych:

  • Luminacja świetlna jest to wielkość wektorowa opisująca poziom rozproszenia światła, przez nieświecące powierzchnie. Inaczej iloraz światłości elementarnego pola powierzchni w tym kierunku do pola powierzchni pozornej tego elementu.
  • Natężenie oświetlenia mierzony w luksach (lx) w zależności od rodzaju i miejsca pracy tam wykonywanej, będzie musiało być przystosowane do spełniania różniących się od siebie norm. Innego oświetlenia potrzebują korytarze, a innego miejsca, gdzie pracownicy spędzają dużo czasu, np. pracując przy dokumentacji lub segregując drobne elementy.
  • Poziom oświetlenia, opisywany współczynnikiem UGR, jest bardzo istotny w miejscach pracy, w których ludzie wykonując swoje obowiązki, zmuszeni są do patrzenia w punkty świetlne. W takich przypadkach najczęściej stosowane są lampy antyoślepieniowe, które dzięki swojej specjalnej konstrukcji nie powodują oślepienia oczu nawet przy bardzo długim czasie pracy.
  • Równomierność oświetlenia jest to stosunek uśrednionej i najmniejszej wartości natężenia oświetlenia na danej płaszczyźnie. Parametr uwzględniony jest w normie PN 84/E-02033, która wskazuje, że w miejscach przeznaczonych do pracy stałej nie może on być mniejszy niż 0,65.
Menu