Audyt energetyczny przedsiębiorstwa – cena

Zgodnie ze statystykami, wydatki na ogrzewanie stanowią w przedsiębiorstwach jeden z największych kosztów stałych. Wprawdzie ogólny rozrachunek dotyczący zużycia prądu w głównej mierze zależy od specyfiki danego przedsiębiorstwa, jednak bez względu na to każda firma powinna optymalizować efektywność energetyczną, co przełoży się w dłuższej perspektywie na obniżenie kosztów. Takiej optymalizacji energetycznej służy audyt energetyczny, który od 2016 roku jest obowiązkiem każdej firmy zatrudniającej powyżej 250 pracowników. Czym dokładnie jest audyt energetyczny? Jak przebiega procedura audytu? Jaki jest koszt wykonania audytu energetycznego w firmie?

Czym jest i do czego służy audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest procedurą, której celem jest bardzo precyzyjne i dokładne zidentyfikowanie obszarów zużycia energii. W ramach audytu weryfikowane są wszystkie elementy oraz instalacje i urządzenia, które mają wpływ na zużycie energii elektrycznej. Audyt jest wykonywany przez osobę z zewnątrz, a po całej procedurze audytor sporządza notatkę, zgodnie z którą przedstawia wszelkie potencjalne obszary, gdzie wykorzystanie energii elektrycznej jest nieefektywne. Takie zmiany są dyskutowane z właścicielem budynku a propozycje zmian przedstawione w jasnej i jednoznacznej formie. W drodze audytu analiza energetyczna może wyłapać takie uchybienia jak naprawa instalacji czy wskazanie sprzętów generujących największe zużycie energii. Audyt energetyczny ma w swoim założeniu prowadzić do lepszego wykorzystania energii, a co za tym idzie zmniejszenia rachunków.

Jak przebiega audyt energetyczny?

W skład audytu wchodzi sprawdzenie oświetlenia, instalacji grzewczej, ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, a także ścian, sufitów, okien, wind oraz wszelkich źródeł generowania energii odnawialnej. Przed tym jednak audytor przeprowadza wnikliwy wywiad z zarządcą budynku, a także zagląda do jego dokumentacji technicznej. Na podstawie pierwszego etapu audytor jest w stanie wstępnie oszacować ilość zużytej energii. Po sprawdzeniu wszystkich wcześniej wymienionych elementów audytor ma pełny obraz sytuacji energetycznej w przedsiębiorstwie i tego, ile faktycznie energii jest zużywana w stosunku do wstępnych założeń. Na podstawie takiego porównania można wysnuć pierwsze wnioski dotyczące efektywności energetycznej w danym budynku.

Audyty elektryczne nie są opracowaniami, które wymagają poniesienia dużych kosztów przez przedsiębiorstwo. Korzyści, jakie wynikają ze zlecenia opracowania audytu elektrycznego, znacznie przewyższają koszty. Już samo zmodernizowanie źródeł oświetlenia poprzez wymianę na energooszczędne może przynieść zmniejszenie wysokości rachunków średnio o 30–50 %, a w niektórych przypadkach nawet 80%.

Jaki jest koszt audytu energetycznego?

Audyt energetyczny jest obowiązkiem dla przedsiębiorstw zatrudniających więcej niż 250 pracowników, nie znaczy to jednak, że inne firmy powinny się wystrzegać takiej formy sprawdzenia efektywności zużycia prądu. Koszty takiego audytu zależą w głównej mierze od takich zmiennych, jak kompletność dokumentacji technicznej budynku czy zakresu planowanych modernizacji, gdyż do wielu z nich niezbędne jest wstępne wykonanie audytu, a także powierzchnia budynku. W przypadku budynków mieszkalnych koszt audytu zaczyna się już od 400 złotych, jednak w przedsiębiorstwach cena zaczyna się od 2500 złotych. W przypadku zdiagnozowania wielu obszarów nieefektywności energetycznej koszt samego audytu może się bardzo szybko zwrócić.

Menu